Ett besök hos kiropraktorn innebär att du som patient upplever ett antal moment på vägen genom behandlingen för att i slutändan bli hjälpt från ditt problem.

Det första besöket börjar med en noggrann intervju som ska belysa din sjukdomshistoria, eventuella mediciner och andra behandlingar som genomförts. Vidare är kiropraktorn lyhörd för symtom som bör behandlas av annan specialist.
Efter detta följer en noggrann undersökning där kiropraktorn utför en rad olika tester där resultatet tillsammans med din sjukdomshistoria vägs samman till en diagnos. Utifrån denna information skapas en behandlingsplan tillsammans med dig som patient.

Laser

Kiropraktisk behandling innebär inte några häftiga eller påtvingade rörelser. Den vanligaste behandlingsmetoden kallas för manipulation eller justering och utförs med skonsamma handgrepp som riktas mot den led som inte har normal rörelse. Även andra metoder som laser, mobilisering, triggerpunktsbehandling och en mångfald av olika mjukdelsbehandlingar används ofta vid behandling.

Kiropraktisk behandling ger ofta god effekt tidigt i omhändertagandet. Beroende på din sökorsak varierar antalet behandlingar. Vanligtvis omfattar en behandlingsserie 3-5 besök. Vid mer kroniska besvär kan behandlingsserien bli längre.

Man behöver inte känna oro inför besöket hos kiropraktorn. En kiropraktisk behandling är mycket sällan förenat med smärta. Vanliga biverkningar efter behandling är en lokal ömhet, trötthet och sitter normalt i mellan 1-2 dagar.