Vi är medlemmar i KFS (Kiropraktiska Föreningen i Sverige). Ett medlemskap som kräver konstant vidareutbildning, strikta etiska regler samt en komplett patient- och ansvarsförsäkring.

Kiropraktorer är sedan 1999 legitimerade av Socialstyrelsen ( SOSFS 1991:16).
Det innebär att kiropraktorer står under Socialstyrelsens lag om yrkesverksamhet inom hälso- och sjukvård (LYHS) samt under tillsyn av hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN).
Socialstyrelsen utfärdar legitimationen efter godkänd examen samt ett års allmäntjänstgöring inom hälso- och sjukvård, (bla ortopedi, allmänmedicin, neurologi, akutvård, radiologi).
Vi arbetar helt enligt svensk lagstiftning och använder diagnostiska redskap och metoder som är godkända i allmän hälso- och sjukvård. Det vi eftersträvar är att i största möjliga mån reda ut varför du har besvär, genom en grundlig sjukdomshistoria samt en noggrann klinisk undersökning. Misstänks sjukdom/skada hänvisas du vidare till berörd specialist. Vi vill att du ska få svar på dina frågor i största möjliga utsträckning. Vi kommer gemensamt fram till vad som kan tänkas lindra dina besvär.

Vårt mål är att du ska känna dig trygg när du söker vård hos oss!

Yrkestitel
Riksdagen beslöt den 8 februari 2006 att kiropraktorer som redan har rätt till legitimation också får en skyddad yrkestitel. Beslutet, som trädde i kraft 1 april 2006, innebär för kiropraktorer att bara legitimerade kiropraktorer har rätt att använda denna yrkestitel. Detta är givetvis ett viktigt beslut som leder till en kvalitetsgaranti och därmed en förbättrad patientsäkerhet.

Denna lagändring medför att legitimerade kiropraktorer nu är reglerade på samma sätt som övriga legitimationsyrken.