Friskvård är mycket viktigt för personalens välbefinnande och kan spara pengar för företaget i form av exempelvis färre antal sjukdagar.

Dagens skattesystem gör det förmånligt att erbjuda personalen friskvård, vare sig det är på betald arbetstid eller på fritiden. Företagets inställning till friskvård är en viktig del i imagen som företaget vill förmedla till sina anställda.

Idag bedrivs friskvård mest som goodwill och är tänkt att utnyttjas på fritiden av de anställda men det finns ett fåtal företag som vill göra en hälsopåverkan för sina anställda, dvs att man aktivt, under arbetstid, försöker hjälpa personalen att positivt påverka sin hälsa. Dessa företag har alltså tagit friskvården ett steg längre.

Vilken kategori vill ni tillhöra?
Vi erbjuder Er olika alternativ inom friskvård som kiropraktisk behandling, massage, arbetskapacitet, träning och föreläsningar. Dessa alternativ skräddarsys efter Era önskemål.

Kiropraktik Massage Arbetskapacitet Träning Föreläsning
När? 3-4 gånger per år, i övrigt vid behov (ex vid akuta besvär) 1 gång per månad 1 gång per år. Vid första tillfället en uppföljning efter 3-4 månader 1 gång per vecka 1-2 gånger per år, inriktat mot åhörarna
Syfte? Förebyggande behandling och akutbehandling Förebyggande behandling Öka arbetskapaciteten och välbefinnandet Öka välbefinnandet Fördjupa kunskapen inom aktuellt ämne
Var? Lämplig lokal hos Er, eller på min klinik Lämplig lokal hos Er Lämplig lokal hos Er Utomhus alternativt i en lokal i Er närhet Lämplig lokal nära Er

Läs vidare för mer information kring de olika alternativen.

Kiropraktisk behandling
Genom regelbunden kiropraktisk behandling förebyggs rygg-, nack-, muskel- och ledbesvär. Med olika grepp och manuella tekniker hjälper man kroppen att läka. Vid akut uppkomna problem kan vi lindra smärtan och sedan arbeta med förebyggande behandling och rehabilitering. Gynnsamma effekter som är bra för hälsan och välbefinnandet. Kiropraktisk behandling bör ges i förebyggande syfte 3-4 gånger per år men självfallet då även vid akut uppkommen smärta (då behövs det vanligtvis flera behandlingar under kortare period).

Massage
Genom tryck och knådningar löser massgen upp spänningar i hela kroppen. Man känner sig lugn och avslappnad efter behandlingen. Massagen koncentreras till rygg, nacke, skuldror, axlar och armar. Regelbunden behandling håller tröttheten i musklerna borta och du känner dig mjukare, lugnare och rörligare.

Arbetskapacitet
Vi mäter arbetskapaciteten, via ett submaximalt cykeltest, som är ett mått på konditionen och enligt forskning har konditionen och arbetskapaciteten ett starkt samband. Testvärdet, som man får fram via det submaximala cykeltest, mäter konditionsnivån hos varje individ. Vid detta test kartläggs även motionsvanor, kostvanor, hälsobefrämjande vanor etc. för att få en helhetsbild av individen. Via svaren på frågorna och det submaximala cykeltestet får man så fram ett mått på arbetskapaciteten. Utifrån arbetskapaciteten hamnar sedan individerna i olika grupper där man sätter in riktade åtgärder för att förbättra dessa individers hälsa.

Träning
För att på bästa sätt aktivera personalen är pulsträning det viktigaste redskapet. Det finns en mängd olika sätt att förbättra sin kondition och man måste börja på rätt nivå för rätt individ. Därför skräddarsyr vi aktivitetsprogram (helst grundat på ett testvärde) för personalen där vanliga aktiviteter är gång, löpning, cirkelträning, simning, cykling etc.

Föreläsning
Vi håller även föreläsningar inom olika områden som idrottsskador, skadebehandling, kostföreläsning, träningsmetoder, förebyggande träning etc.